Nyereményjáték - Kérdőív részvétel

Nyereményjáték

Nyereményjáték

Vegyél részt kutatásunkban, és játsz értékes nyereményeinkért!

 Nincs más dolgod, mint:

 
Amennyiben ez sikerül, részt vehetsz a nyereménysorsoláson, ahol két szerencsés nyertest sorsolunk ki!  

Ezt a nyereményjátékot a Google Űrlap semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. (This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Google.)

 
1.    A játék időtartama: A játék Július 31. vagy visszavonásig tart.
2.    Sorsolás: Augusztus10.
3.    A játék Szervezője: A Maculatura Professzorok Kft. (továbbiakban Szervező)
4.    A játék leírása: Kizárólag az a személy jogosult a játékban való részvételre, aki az alább felsorolt feltételek mindegyikét maradéktalanul teljesíti.
5.    Nyeremények: A Játékban kedvezményes voucherek kerülnek kisorsolásra.

  • egy 10 000 Forint értékű ajándékutalvány, amelyet a Jamies Pizzeria budapest éttermében fogyaszthat le a nyertes
  • egy 30 000 Forint értékű 1 éjszakás 2 fő részére szóló hétvége a nagyszerű Duna Relax & Event Hotel **** Ráckevén található wellness szállodájába

 
1.    Részvételi feltételek: A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és a Játék meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a Játékban. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. §); egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. Továbbá nem jogosult a díj átvételére, aki: nem töltötte be a 18. életévét, a játék ideje alatt a díj megszerzésének érdekében bármilyen módon befolyásolni próbálja a játékot, nem tartja be a játékszabályzatot
2.    A Játék szabályzata, a nyertesek kiválasztása: A www.marketingprofesszorok.hu privát üzenetben értesíti a felhasználókat a Játékról, akik kitöltötték kérdőívünket, ezzel egy időben elfogadják a Játék jelen szabályzatát. A nyeremény azt a személyt illeti, akit kisorsolunk.
3.    A Játék nyerteseinek értesítése, a nyeremény kézbesítése: A Játék nyertesével privát üzeneten keresztül vesszük fel a kapcsolatot, a nyeremény kézbesítésének pontos menetéről a Nyertessel egyeztetünk.
4.    Felelősségkizárás: A Játékban résztvevők (továbbiakban Résztvevők) feladatainak, a megfogalmazott feltételeknek hiányosságáért, értesítési, vagy szállítási késedelemért a Játék Szervezője nem vállal felelősséget. A Résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt magukon viselik. A Résztvevő a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. 
5.    Egyéb: A Játék szervezője a Szabályzat megváltoztatására való jogot fenntartja. A Játékban való részvétel és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Maculatura Professzorok Kft. az adatokat harmadik félnek nem adja tovább, kizárólag a játék fent felsorolt céljára használja. A játék lezárása után az adatokat nem tárolja, más célra fel nem használja. Adatvédelemmel kapcsolatos panasz esetén az illetékes hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

 

Adatvédelmi Nyilatkozatunk: https://www.marketingprofesszorok.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat.html 

Online marketing blog

Tudásunk naprakész, melyből ügyfeleink profitálnak

15 év, közel 500 sikeres tanácsadási projekt, több, mint 100 vállalkozás komplett online marketingje.

Legyen a Tiéd a következő sikertörténetünk!
Jelentkezz auditunkra még ma!

Marketing Professzorok